PRIVATUMO POLITIKA

 

Ši privatumo politika skirta informuoti apie tai, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, gauti Jums apsilankius šioje interneto svetainėje, susisiekus elektroniniu paštu ar teikiant pasiūlymą.

I. Kokie yra asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisėto tvarkymo sąlygos?

Įmonė tvarko Jūsų, kaip duomenų subjekto, asmens duomenis, kuriuos pateikiate Jūs pats, arba kuriuos gauna iš kitų šaltinių. Įmonė tvarko Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

1.     kad galėtų su Jumis susisiekti;

2.     kad galėtų atsakyti į Jūsų paklausimus, pateiktus per svetainę ar atsiųstus elektroniniu paštu;

3.     kad galėtų teikti pasiūlymus;

Įmonė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, remiasi šiais Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (2016/679) (toliau – BDAR) įtvirtintais teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindais:

1.     Jūsų sutikimu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas), kai asmens duomenys tvarkomi I-1, I-2 tikslais;*

2.     būtinybe tvarkyti asmens duomenis, siekiant įvykdyti sutartį (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), kai duomenys tvarkomi I-3 tikslu;

3.     teisės aktuose nustatytų teisinių prievolių vykdymu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), kai asmens duomenys tvarkomi I-4 punkte nurodytu tikslu.

*Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

II. Kokie asmens duomenys yra tvarkomi įmonėje?

Kad galėtume su Jumis susisiekti, įmonėje gali būti tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti kontaktiniai duomenys.

Tam, kad įmonė galėtų suteikti paslaugas ar su jumis susisiekti, Jūs turėsite kontorai pateikti aukščiau nurodytus savo asmens duomenis. Priešingu atveju įmonė suteikti Jums paslaugų ar susisiekti su Jumis negalės.

III. Iš kur įmonė gauna asmens duomenis?

Įmonė gali gauti Jūsų asmens duomenis:

1.     tiesiogiai iš Jūsų;

2.     iš Jūsų atstovo;

IV. Kam asmens duomenys gali būti atskleisti?

Įmonė gali perduoti asmens duomenis:

1.     duomenų tvarkytojui Google Ireland Ltd. (Google sistemos el. paštas, duomenų saugykla);

2.     kitiems duomenų tvarkytojams, kurie teikia pagalbines paslaugas (IT, buhalterijos, vertimo). Duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tokią pat asmens duomenų apsaugą kaip ir duomenų valdytojas, negali naudoti jų neleistinais tikslais ir turi užtikrinti, kad jų partneriai elgsis taip pat;

3.     kitiems asmenims, kiek tai būtina teikiant paslaugas.

V. Kiek laiko įmonėje saugomi Jūsų duomenys?

Nebent teisės aktai nustato kitus terminus:

1.     duomenys, pateikti per užklausos formą svetainėje, ar Jums kreipiantis elektroniniu paštu, kurie nėra reikalingi paslaugų teikimui, tvarkomi ne ilgiau kaip 6 mėnesius.

VI. Kokias teises Jūs turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

1.     teisę gauti patvirtinimą, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, teisę susipažinti su asmens duomenimis;

2.     teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

3.     teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

4.     teisę apriboti duomenų tvarkymą;

5.     teisę į duomenų perkeliamumą*;

6.     teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*;

7.     teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt).

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys įmonėje tvarkomi Jūsų sutikimo arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu.

Norint pasinaudoti šiomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į įmonę raštu, įskaitant ir elektroninę kreipimosi formą.

VII. Slapukai

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, planšetėje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į Jūsų naudojamą įrenginį. Šioje svetainėje slapukai naudojami svetainės lankomumo stebėjimui.

Kokių tipų slapukai naudojami šioje svetainėje?

Svetainėje naudojami tik analitiniai slapukai, kurie renka informaciją apie svetainės naudojimą ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos, ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

Šią informaciją renkame, naudodami Google Analytics įrankius, kurie leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis.

Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukų parinktis populiariausiose naršyklėse, galima rasti čia Internet ExplorerChromeFirefoxSafari.

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ir draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

VIII. Kontaktinė informacija

Kilus klausimams dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su UAB Smart Fortune, siųsdami laišką paštu, adresu: Draugystės g. 14A, LT-68261 Marijampolė, Lietuva arba elektroniniu paštu: info@usadalys.lt